f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, 11.5i.18.1-3.1, ΟΠΣ 3116

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Με το προτεινόμενο Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων (ΣΑΠ), θα εγκατασταθεί ένα μόνιμο δίκτυο δειγματοληπτικών επιφανειών σε όλα τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας, στο οποίο θα μετρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό εκπομπών/απορροφήσεων CO2 από την υπέργεια βιομάζα. Μελλοντικά, το δίκτυο αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισμό εκπομπών/απορροφήσεων CO2 και από άλλες δεξαμενές άνθρακα. Λόγω του μόνιμου χαρακτήρα του, το δίκτυο θα προσφέρει τη δυνατότητα της εκτίμησης των αλλαγών στα αποθέματα άνθρακα για όλες τις προαναφερθείσες δεξαμενές, μέσω της πραγματοποίησης περιοδικών μετρήσεων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος / Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/08/2018 08:00:00 έως 29/03/2019 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Μαρία Σκαλτσά, 213-2142205, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 14.6i.27.8.7, ΟΠΣ 2796

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προς χρηματοδότηση πράξεις θα εντάσσονται στο εγκεκριμένο και αναθεωρημένο βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του ΕΣΔΑ (2015), ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και να αφορούν: (α) τη δημιουργία νέων ή τις επεκτάσεις υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής, ή (β) τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Υπολειμματικών Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων ή και (γ) τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (πλην αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί ήδη προτάσεις χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και δεν έχει υποβληθεί αίτημα απόσυρσης της αίτησης χρηματοδότησης) 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • ΦοΔΣΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 15.300.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 23/07/2018 08:00:00 έως 30/06/2019 16:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Αριστείδης Μαμασουλας, τηλ. 2613611417, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ισχύος Πρόσκλησης για Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους, 16.36.2.Π7, ΟΠΣ 2826

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ενέργειες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμων (όσων δεν έχουν ήδη υλοποιηθεί, μέσω της υποχρέωσης που προκύπτει από την εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής) στην Ελληνική Επικράτεια. Σκοπός είναι η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων των ΔΕΥΑ και των Δήμων (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ήτοι γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, κ.λ.π. και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, όπως οι αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού, τα υδρόμετρα, κλπ) καθώς και απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Δήμοι που δεν έχουν συστήσει ΔΕΥΑ και δεν καλύπτεται η αρμοδιότητά τους από ΔΕΥΑ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 0 €

| Περίοδος Υποβολής: -

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος. Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανάκληση Πρόσκλησης  pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 052.6i, ΟΠΣ 2104

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση με κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 9289/24-8-2017 στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η επέκταση και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 26.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από  01/12/2017 έως 29/11/2019

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, 053.6i, ΟΠΣ 2110

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα έργα που εμπίπτουν στην Α’ Χρηματοδοτική Προτεραιότητα και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Δράση 5). Αναλυτικότερα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι βασικές υποδομές για την κατασκευή ενός οργανωμένου ΠΣ οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής [ΚΥΑ18485/2017 (ΦΕΚ 1412Β/26-4-2017)]:

 • Περίφραξη
 • Πύλη εισόδου
 • Ασφαλτοστρωμένη πλατεία
 • Αποθηκευτικός εξοπλισμός
 • Στεγασμένοι χώροι
 • Λοιπός εξοπλισμός (εξοπλισμός ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστές)
 • Λοιποί χώροι (γραφείο, αποθήκες εργαλείων, χώρος αποδυτηρίων).

Επιπλέον, στις προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να περιλαμβάνονται η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης ΟΚΩ κλπ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/08/2018 08:00:00 έως 28/02/2019 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ, 14.6i.28.13.1.3, ΟΠΣ 3167

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν ώριμες δράσεις αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων όπως η απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/11/2018 06:00:00 έως 30/04/2020 23:59:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Β. Ασημάκη, τηλ. 213 214 2204, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Αναβάθμιση / Βελτίωση του Επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ, 3.3.2, ΟΠΣ 2024

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική αναβάθμιση / βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
 • Εγνατία Οδός Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/11/2018 έως 31/12/2021 23:59:00

| Υπεύθυνες επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΤΣ4, ΟΠΣ 2346

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στο αναθεωρημένο σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει την κατασκευή: 

 • Μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ
 • Χώρων υγειονομικής ταφής ΧΥΤΥ
 • Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ

| Δυνητικός Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 58.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 22/9/2017, 00:00:00 έως 19/11/2018, 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Κυριακή Τουρλούκη, τηλ.: 27136-01349, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η Τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης Τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

 3η Τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης Τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η Τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης Τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η Τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης Τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο Τμήμα Άλσος Βεΐκου - Γουδή, 9.13.2, ΟΠΣ 3325

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιδιώκεται η έναρξη της Κατασκευής του τμήματος Άλσος Βεΐκου – Γουδή της Γραμμής 4 τουΣτο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιδιώκεται η έναρξη της Κατασκευής του τμήματος Άλσος Βεΐκου – Γουδή της Γραμμής 4 τουΜετρό Αθήνας με τη διάνοιξη της σήραγγας Γραμμής Μετρό αρχικά, έχοντας ως στόχο περισσότερο ασφαλείς και περιβαλλοντικάβιώσιμες μεταφορές στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και τη συμπληρωματικότητα του Συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς(ΜΜΜ), μέσω διασύνδεσής τους σε σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους που χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 150.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 16/10/2018 έως 31/12/2021 23:59:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Αναβάθμιση / Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης, 4.3.1, ΟΠΣ 1760

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση / βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 05/10/2018 έως 31/12/2021 23:59:00

| Υπεύθυνες επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2.Π9, ΟΠΣ 2337

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, του ειδικού στόχου 36 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020. Ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους, και σύνταξη Αιτήσεων Χρηματοδότησης για Μεγάλα Έργα.

| Δυνητικός Δικαιούχος: Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 100.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 27/9/2018 έως 31/12/2018

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213-2142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb