f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 12.21.5.2.1. ΟΠΣ 2659

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

α) Χαρτογράφηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένης της αποσπασματικής καταπολέμησης της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Αίτια του προβλήματος, υπηρεσίες που εμπλέκονται, νομικό πλαίσιο, συνέπειες του προβλήματος, προτάσεις αντιμετώπισης. Παραγωγή ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής για την επίλυση του προβλήματος,

β) Πιλοτική εφαρμογή δράσης για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, αποτύπωση και παρακολούθηση των ευρημάτων για εξαγωγή συμπερασμάτων και βελτιστοποίηση του συστήματος. Υλοποίηση έργου με εκπαιδευμένους σκύλους και συνοδούς, ταυτοποίηση των δειγμάτων και καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων, και

γ) Ενημέρωση ευαισθητοποίηση ομάδων στόχου και ευρύτερων ομάδων πληθυσμού. Καμπάνια σε εθνικό επίπεδο. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 13/2/2018 έως 31/08/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Νικόλαος Πασσάς, τηλ.: 213-214.202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων, 1222111/1325111, ΟΠΣ 2813

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που θα αφορούν σε:

α) Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2016/2284/ΕΚ.

β) Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και ανάπτυξη εφαρμογής για υποβολή αναφορών σύμφωνα με την Απόφαση2011/850/ΕΕ.

γ) Αναβάθμιση – Επέκταση εξοπλισμού και διαδικασιών του Εργαστηρίου Ποιότητας Ατμόσφαιρας, που λειτουργεί το ΥΠΕΝ. 

| Δυνητικός Δικαιούχος: Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέας Περιβάλλοντος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  284.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/06/2018 έως 31/12/2018

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Παρασκευή Ψυχάρη, τηλ: 213-2142218, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων, 12.20/13.23, ΟΠΣ 2971

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις δράσεις 12.20.2.2 & 13.23.2.2 του Ε.Π., με τίτλο "Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων". Η Δράση 2 αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίηση τους για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες. Από την δράση αυτή εξαιρείται το φυσικό αντικείμενο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-13 και υλοποιήθηκε μέσω της πράξης με MIS 445764.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Ειδική Γραμματεία Υδάτων
 • Ι.Γ.Μ.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.550.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 4/6/2018 έως 20/6/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Αντώνης Κολοβόπουλος, τηλ: 213-2142261, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, ΤΣ002, ΟΠΣ 2811

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i, του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., όπως έχει εξειδικευθεί στην Δράση 14.6i.27.8.10 της 7ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.9289/24-8-2017 στην Περιφέρεια Αττικής (πεδίο παρέμβασης 018), προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε συμμόρφωση με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής (ΦΕΚ4175/Β/ 23-12-2016).

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης του ειδικού στόχου 27 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις λοιπές δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και έχουν ενταχθεί στο επικαιροποιημένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και ΠΕΣΔΑ Αττικής (ΦΕΚ 4175/Β/ 23-12-2016) ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

| Δυνητικός Δικαιούχος: Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 150.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 9/7/2018 έως 31/12/2023

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

κος Άγγελος Σπηλιώτης, τηλ. 213-1501538, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κος Ελευθέριος Παπαβασιλόπουλος, τη. 213-1501549, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κος Βασίλειος Σταμάτης, τηλ. 213-1501514, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Έργα Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας, 14.30.19.1, ΟΠΣ 2867

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν στα έργα παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, αλλά και με κακή ποιότητα νερού, όπως η πόλη της Κέρκυρας.

Τα έργα, σύμφωνα με την 3η Επ.Πα, θεωρήθηκαν απολύτως αναγκαία για το νησί της Κέρκυρας, αποτελούν την Α’ φάση του συνολικού έργου (που δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά, και συμβάλλουν :Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν στα έργα παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, αλλά και με κακή ποιότητα νερού, όπως η πόλη της Κέρκυρας.

Τα έργα, σύμφωνα με την 3η Επ.Πα, θεωρήθηκαν απολύτως αναγκαία για το νησί της Κέρκυρας, αποτελούν την Α’ φάση του συνολικού έργου (που δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά, και συμβάλλουν :

1. στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

2. στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών και την προστασία της δημόσιας υγείας 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών /Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 49.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/06/2018 έως 31/12/2020

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ: 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΤΣ-01, ΟΠΣ 1884

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα σταδιακής ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16 του εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμος Μυλοποτάμου
 • ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου
 • ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.346.349 €

| Περίοδος Υποβολής: από 23/1/2017 έως 31/12/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός, τηλ. 28134-04529, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις, 10.4c.15.1.2-3, ΟΠΣ 2451

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε επεμβάσεις για Ενεργειακή αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κλειστές Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Ανοικτές Κολυμβητικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις).

Ως μία Αθλητική Εγκατάσταση, νοείται αυτή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία αθλητικές δραστηριότητες, αναπτύσσεται σε ένα ενιαίο οικόπεδο ή οικοδομικό τετράγωνο ιδιοκτησίας του Δικαιούχου, με μία ενιαία άδεια λειτουργίας εν ισχύ.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από ΟΤΑ Α’ βαθμού ή Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για περισσότερες από μία Αθλητικές Εγκαταστάσεις θα ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου στην Πρόσκληση.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 • ΟΤΑ Α’ βαθμού ή Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία έχουν ως σκοπό και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 27.353.750,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/01/2018 έως 04/06/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 213-2142237, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων:

Οριτικός Πίνακας Κατάταξης Προτάσεων μετά τη εξέταση των ενστάσεωνpdf icon 

Αρχικός Πίνακας Κατάταξης Προτάσεων pdf icon

| Πρόσκληση εν ισχύ:

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

 τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon //  Συχνές ερωτήσεις pdf icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon //  Συχνές ερωτήσεις pdf icon

 

 

Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, 51, ΟΠΣ 2651

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.
 • Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων
  (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρα).
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι του ποσού των 20.000€ ανά πράξη, με στόχο την ευαισθητοποίηση και
  ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.940.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 14/05/2018 έως 13/07/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

κα Μαρία Πέκου, τηλ. 24613-50920, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

 

 

Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων, 11.5ii.19.4.2, ΟΠΣ 2719

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο
 • Συνδέσεις / μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο
 • Απαλλοτριώσεις ή/και,
 • Αγορές εδαφικών εκτάσεων που σχετίζονται άμεσα με την κύρια εργολαβία της πράξης

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 98.171.734 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2018 έως 31/12/2020

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος. Αντώνιος Κολοβόπουλος, τηλ.: 213-2142261, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων, 12.20.2.2.1/13.23.2.2.1, ΟΠΣ 2588

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις δράσεις (α) του ειδικού στόχου 20 του Άξονα Προτεραιότητας 12 και (β) του ειδικού στόχου 23 του Άξονα Προτεραιότητας 13, του Ε.Π., με κωδικούς 12.20.2.2 & 13.22.2.2 και τίτλο "Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων".  

Η Δράση 2 αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίηση τους για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες.

Από την δράση αυτή εξαιρείται το φυσικό αντικείμενο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-13 και υλοποιήθηκε μέσω της πράξης με MIS 445764.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΥΠΕΝ, ΙΓΜΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 4/1/2018 έως 30/3/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος. Αντώνιος Κολοβόπουλος, τηλ.: 213-2142261, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας, ΑΤΤ-ΤΣ001, ΟΠΣ 1109

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και στη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Οκτωβρίου 2007 όσο αφορά στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β΄ προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής.
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής: Δήμοι Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Μαραθώνος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Κρωπίας
 • Περιφέρεια Αττικής
 • ΕΥΔΑΠ ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 239.626.716 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/10/2015 έως 31/12/2023      

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Κος  Άγγελος Σπηλιώτης, τηλ. 213-1501538, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κος Γρηγόρης Καρατζάς, τηλ. 213-1501523, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb