f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Διαχείριση Βιοαποβλήτων, 143.6i, ΟΠΣ 3353

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν πράξεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στις επιμέρους δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα στη Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων: Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με βάση την πρόβλεψη του ΠΕΣΔΑ για την δημιουργία δικτύων ΔσΠ ΒΑ με την «Αγορά Κάδων ΒΑ και απορριμματοφόρων» το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά σε προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρων, κλαδοτεμαχιστών κ.α.).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 14.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 12/04/2019 08:00:00 έως 12/11/2019 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα Μεταφορών, 15.34.2.Μ1, ΟΠΣ 1369

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση καθώς και η υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/αναδιοργάνωσητων αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου κλπ.

Ειδικότερα, η υποστήριξη συνίσταται ενδεικτικά σε:

 • Εκπόνηση στρατηγικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και επιχειρησιακών σχεδίων (π.χ. αξιολόγηση της αξιοποίησηςκαινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επιλεγμένες κατηγορίες έργων, στρατηγικά σχέδια για την προώθηση της ΒιώσιμηςΑστικής Κινητικότητας και Ανάπτυξης (ΒΑΚ, ΒΑΑ), των συνδυασμένων μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ευφυώνσυστημάτων μεταφορών κλπ).
 • Σύμβουλοι Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα των Τομέων πολιτικής Μεταφορών και Περιβάλλοντος, π.χ. master plans,μελέτες υπηρεσίες προσδιορισμού τεχνικών απαιτήσεων για διαχείριση κυκλοφορίας κ.α., σχέδια για την ανάπτυξη και χρήσηεμπορευματικών κέντρων, μελέτες υποδομών έξυπνων μεταφορών, μελέτες ανάπτυξης μεταφορών αστικών κέντρων και λοιπέςυποστηρικτικές μελέτες και έρευνες (μετρήσεις, έρευνες χρήσεων γης κ.α.)
 • Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης του τομέα μεταφορών ή/καιεπιμέρους κλάδων ή/και αρμόδιων φορέων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυσητράπεζας πληροφοριών με προδιαγραφές, πρότυπα και τυπικά σχέδια, διαμόρφωση καταλόγων υλικών και παρόχωνυπηρεσιών τεχνικών λύσεων, εξασφάλιση εργαλείων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των δημοσίων έργων, σε όλες τις φάσεις της υλοποίησής τους, και η ίδρυση παρατηρητηρίου τιμών έργων, υλικών, εργατικών, εξοπλισμού.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακής
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων 
 • Εγνατία Οδός Α.Ε
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τουη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 • ΟΣΥ Α.Ε.
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 • ΟΑΣΑ Α.Ε
 • ΟΣΕ Α.Ε.
 • ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 276.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 04/07/2019 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Αναβαθμίσεις στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής, 2.1.1, ΟΠΣ 2113

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται αναβάθμιση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π στην περιφέρεια Αττικής.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας, με εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και συστημάτων διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (πχ τμήμα ΣΚΑ-Οινόη), η αναβάθμιση του τμήματος Πειραιάς - Αθήνα - 3 Γέφυρες, καθώς και η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιώνυποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης και ολοκλήρωσης της αναβάθμισης Σιδηροδρομικών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής.

| Δυνητικός Δικαιούχος:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 135.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/07/2019 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ, 3.2.1, ΟΠΣ 1159

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για:

 • την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας, σε οδικούς άξονες που άρχισαν να κατασκευάζονται την περίοδο 2007 - 2013, καθώς και την κατασκευή νέων τμημάτων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ), με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας σημαντικών περιοχών της χώρας.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της παρούσας πρόσκλησης λειτουργεί συμπληρωματικά στη διεύρυνση των θετικών αποτελεσμάτων από την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ-Μ, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις συνδράμουν στην κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων που η υλοποίησή τους ξεκίνησε σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

Ενδεικτικά, η παρούσα πρόσκληση δύναται να συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις σχετικά με :

 • την κατασκευή τμημάτων Καθέτων Αξόνων της Εγνατίας Οδού,
 • την κατασκευή κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας.

Δράσεις, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι οι ακόλουθες:

Το τμηματοποιημένο, μεγάλο έργο, το οποίο αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων της σύνδεσης της περιοχής Ακτίου μετην Ιόνια Οδό, με την οποία ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κλάδος του αναλυτικού ΔΟΔ που έχει πολλαπλό συγκοινωνιακόρόλο για τη Δυτική Ελλάδα και τη Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων.

Το τμηματοποιημένο, μεγάλο έργο, το οποίο αφορά στην αποπεράτωση του τμήματος «Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» του Κάθετου Άξονα «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» και εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της αναβάθμισης του Κάθετου Άξονα τηςΕγνατίας Οδού «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» με στόχο την ολοκλήρωση της σύνδεσης με την γείτονα χώρα.

Επίσης, στην παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνονται τα εξής νέα μεγάλα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ :

 • Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα –Πύργος.
 • Κατασκευή του νότιου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 και τη σύνδεση του με τον ΠΑΘΕ
 • Κατασκευή της οδικής παράκαμψης της πόλης της Χαλκίδας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 447.058.824,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/07/2019 έως 31/12/2022, 23:59:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκλησηpdf icon  //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης", MIS 5029470, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.300.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.300.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Χαλκιδέων 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon

Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, ΤΣ-02, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3478

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2, 3 και 4 του ειδικού στόχου 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως:

 • Δράση 2. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης
 • Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων
 • Δράση 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

α) Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου)

β) Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (π.χ. οικιακών, πράσινων).

γ) Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

δ) Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

ε) Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.

ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Οι δράσεις και έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης (ΦΕΚ 3196/Β/5.10.2016) ως έργα και δράσεις A’ Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας και αυτό θα βεβαιώνεται αρμοδίως

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.352.941,17 €

| Περίοδος Υποβολής: από 25/02/2019, 08:00:00 έως 20/12/2019, 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 κος Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός, τηλ. 28134-04529, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ολοκλήρωση/Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, 2.1.2, ΟΠΣ 3728

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση της κατασκευής έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικών γραμμών με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στο σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Η δράση περιλαμβάνει το μεγάλο έργο “Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (εργασίες επιδομής, εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης & τηλεπικοινωνιών, εγκατάστασηηλεκτροκίνησης, κατασκευή στάσεων, φυτοτεχνικές εργασίες)”. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 81.250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 25/06/2019 έως 31/12/2021 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 45, ΟΠΣ 2485

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν: 

 • Συνοδά έργα για την αναβάθμιση υφιστάμενων ΧΥΤΑ με σκοπό τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ του νέου ΠΕΣΔΑ.
 • Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των σταθμών
 • Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων, ήτοι: Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των έργων, εκπόνηση των τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών ωρίμανσης των έργων και των τευχών δημοπράτησης αυτών
 • Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 6.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/05/2018 08:00:00 π.μ έως 20/12/2019 23:59:00 μ.μ

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: 

κα Δήμητρα Ράπτη, τηλ. 2231350924, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

| Πρόσκληση εν ισχύ: 

3η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, 11.5i.18.1-3, ΟΠΣ 3684

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις της παρούσας πρόσκλησης υποβάλλονται στο πλαίσιο της Δράσης 5 του ειδικού στόχου 18 της επενδυτικήςπροτεραιότητας 5i του άξονα 11 του Ε.Π. και αφορούν στην 1η αναθεώρηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν:

 • Στην κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις ζώνες δυνητικά υψηλούκινδύνου πλημμυρών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.31822/1542/Ε103/21-07-2010.
 • Στην κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το κάθε υδατικό διαμέρισμα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/21-07-2010, όπως ισχύει.
 • Στη σύνταξη της σχετικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5-8-2006, όπως ισχύει.
 • Στη δημόσια διαβούλευση των προσχεδίων διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 9 της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/21-07-2010, όπως ισχύει.
 • Στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων της ΕΕ σχετικά με την 1η Αναθεώρηση των Χαρτών ΕπικινδυνότηταςΠλημμύρας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας ΛΑΠ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος WISE.
 • Στη βελτίωση των τοπογραφικών δεδομένων και την παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους πολύ υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/06/2019 έως 31/12/2019, 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

 • κα. Μαρία Σκαλτσά, 213-2142205, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων υπουργείων / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 16.36.4.15.34.4, ΟΠΣ 2148

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ) για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της καθ' όλο το χρονικό διάστημα2017-2023.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 755.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 31/05/2019 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου, 126e22122, ΟΠΣ 3547

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης 12.6e.22.12.2, του ειδικού στόχου 22, του Άξονα Προτεραιότητας 12 του Ε. Π., όπως περιγράφεται στην 12η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε. Π., οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε εκπόνηση ή επανεξέταση / τυχόν αναθεώρηση των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει, σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα (ΠΣ) της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης.

Η δράση περιλαμβάνει εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας, καθώς και την υλοποίηση έργου για τον συντονισμό της εκπόνησης αυτών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Τομέας Περιβάλλοντος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.840.819,50 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/04/2019 έως 31/12/2019 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Παρασκευή Ψυχάρη, τηλ: 213-2142218, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb