f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΟΠΣ Πρόσκλησης 7078

perivallon

 | Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση του 1ου Σταδίου της Φάσης ΙΙ του ευρύτερου έργου διασύνδεσης της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), το οποίο καλύπτει ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές, που συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης, που αποτελεί το μεγαλύτερο αυτόνομο ηλεκτρικό νησιωτικό σύστημα της χώρας. Η Φάση ΙΙ περιλαμβάνει τη διασύνδεση Κρήτης –Αττικής η οποία θα υλοποιηθεί με έναν διπολικό σύνδεσμο συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HDVC) 2*500MW. Η επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού του νησιού μαζί με την ανάγκη αύξησης της ικανότητας απορρόφησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι οι κυριότεροι λόγοι για την επιλογή δύο ισχυρών σημείων σύνδεσης, τον υφιστάμενο σταθμό υψηλής τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου στην Αττική και την περιοχή Δαμάστα του Δήμου Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου. Στο 1ο στάδιο περιλαμβάνονται επιμέρους έργα (μελέτη – κατασκευή) απαραίτητων χωματουργικών και κτιριακών εγκαταστάσεων σταθμών μετατροπής VSC AC / DC και νέου υποσταθμού GIS, έργα σύνδεσης, Η/Μ εξοπλισμό, υποδομές για την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων, παραγωγή και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων, απαραίτητες δοκιμές, μελέτες, ολοκλήρωση της σχεδίασης και έναρξη της κατασκευής των απαραίτητων σταθμών ηλεκτροδίων και λοιπές σχετικές ενέργειες.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  7.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 07/06/2023 08:00:00 έως 07/07/2023 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χ. Συρόπουλος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για ωρίμανση του έργου "Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου", ΟΠΣ Πρόσκλησης 7019

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Με την παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στην ωρίμανση των ενεργειών που άπτονται της υλοποίησης του έργου «Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου», για την κάλυψη υποχρεώσεων προς την τήρηση των Κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται με την Θαλάσσια Χωροταξία.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  100.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30 Απριλίου 2023 έως 31 Μαϊου 2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213 2142256, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης_1 rar icon // Συνημμένα πρόσκλησης_2 rar icon

Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέας Ενέργειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6883

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με την μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση έργων, την αρμοδιότητα χάραξης πολιτικής των οποίων έχει το ΥΠΕΝ. Σκοπός είναι η υλοποίηση των συμφωνηθέντων στο σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΝ και των αρμόδιων Αιγυπτιακών αρχών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου. Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη θα συμβάλλει στην ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ηπειρωτικής Ελλάδας και Αιγύπτου. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 900.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/04/2023 έως 31/07/2023 

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χαράλαμπος Συρόπουλος

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την ανανέωση / αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3662

ypodomes

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

 Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον με παράλληλη διατήρηση ή/και βελτίωση της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης.Η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ανανέωση / αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών, που στοχεύουν σε περισσότερο ασφαλείς και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές στιςαστικές περιοχές της Αθήνας. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα της ένταξης των πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις (Α’ και Β’). Η πρώτη (Α’) φάση θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η δεύτερη φάση (Β’) εντός της Π.Π. 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 118 «Όροι για πράξεις που υπόκεινται σε τμηματοποίηση» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060της ΠΠ 2021-2027, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 60.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 21/03/2023 έως 31/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΚΟΥ, 2131500870, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα Α πρόσκλησης  rar icon  //   Συνημμένα Β πρόσκλησης  rar icon 

Πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6758

ypodomes

 | Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της Δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη της κατασκευής του τμήματος Άλσος Βεΐκου-Γουδή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας μέσω της εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών, των εργασιών για τις μετατοπίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας, των κυκλοφοριακών παρακάμψεων καθώς και των σχετικών μελετών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Αττικό Μετρό Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.026.611,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 24/02/2023 έως 22/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Χριστίνα Νικολακοπούλου,  τηλ. 2106930169, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας αρμοδιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ), 15.34.3.Π38, Α/Α ΟΠΣ 6776

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αφορούν στη Δράση 15.34.3.Π: Πληροφόρηση και επικοινωνία της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η δυνατότητα αποτελεσματικής πληροφόρησης δυνητικών δικαιούχων, κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων, καθώς και η εκτέλεση ενεργειών διάχυσης του σχεδιασμού, προγραμματισμού και αποτελεσμάτων εμβληματικών δράσεων ή/και καλών πρακτικών των Προγραμμάτων που εμπίπτουν στη διαχειριστική αρμοδιότητα της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής:  από 20/2/2023 έως 29/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΛΤΣΑ, 2132142205, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης, 14.6ii.30.17 19, Α/Α ΟΠΣ 6659 - ΕΛΗΞΕ

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις ώριμες προς υλοποίηση και να συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού με προτεραιότητα σε προβληματικές ως προς τα ανωτέρω περιοχές ή/ και σε περιοχές όπου ήδη εφαρμόζονται ή αναπτύσσονται από τους αρμόδιους φορείς συστήματα ελέγχου πίεσης και ανίχνευσης και περιορισμού των διαρροών.

Όλες οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την ως άνω δράση με ολιστικό και πλήρως λειτουργικό τρόπο όσον αφορά την ψηφιακή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης για την επιλεγείσα περιοχή.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τα 9.000.000, πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη στη βάση πραγματικών αναγκών που θα αποδεικνύονται με ρεαλιστικά αναλογική αντιστοίχιση βάσει εξυπηρετούμενων χρηστών. Δεν θα γίνει δε αποδεκτή πρόταση η οποία ήδη χρηματοδοτείται ήέχει υποβληθεί για χρηματοδότηση εν συνόλω, είτε εν μέρει, σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης,Ταμείο Ανάκαμψης, κ.λ.π.).

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τη δράση "Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών", όπως κωδικοποιημένα αναφέρονται σε κάθε ένα από τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα,ηλεκτροβάνες , μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα,ηλεκτροβάνες , μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.
 • Η Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών καιεξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχο ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ) .
 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσηςτου φορέα ( έλεγχος ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ) .
 • Συστήματα συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακατου δικτύου ύδρευσης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 18/01/2023 έως 31/01/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλ. 2132142294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Ανάκληση ισχύος Πρόσκλησης:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2.Π2, Α/Α ΟΠΣ 6718

tech help

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Με την παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για την τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ που αφορούν στην εξειδικευμένη διαχείριση των Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων, στην υλοποίηση προγραμμάτων Πράσινων Ταρατσών και Τοίχων και στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση των υποχρεώσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος σχετικά με την Προσβασιμότητα.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.539.524,16 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/01/2023 έως 28/02/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Μαρία Σκαλτσά, τηλ.2132142205, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, 14.6i.26.5.1.4 , Α/Α ΟΠΣ 6424

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018), το ισχύον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ39/2020) και το Ν.4819/2021, αφορούν απόβλητα υλικά που δεν υπάγονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β του Ν.4819/2021, όπως ισχύει. 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα:

 • Προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 29 και Πιν.2 του Παραρτήματος VI του Μέρους Β’ του Ν.4819/2021, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που αφορά ρεύματα αστικών αποβλήτων που υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού του Ν.4819/2021.
 • Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που δεν υπάγονται στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού του Ν.4819/2021 (περιέκτες, οχήματα συλλογής, φορτηγά αποκομιδής αποβλήτων από Γωνιές Ανακύκλωσης κλπ).
 • Προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 29 του Ν.4819/2021, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που αφορά ρεύματα αστικών αποβλήτων που υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού του Ν.4819/2021.
 • Απόκτηση γης για την εγκατάσταση Γωνιών ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
 • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ για τις Γωνιές ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε)
 • Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ
 • Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
 • Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 31/10/2022 έως 15/02/2023

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κ. Νικόλαος Μαμαλούγκας, τηλ.2132142296, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κ. Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλ. 2132142294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση pdf icon //  Συνημμένα πρόσκλησης 01 rar icon Συνημμένα πρόσκλησης 02 rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η τροποποίηση pdf icon //  Συνημμένα πρόσκλησης 01 rar icon Συνημμένα πρόσκλησης 02 rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης 01 rar icon Συνημμένα πρόσκλησης 02 rar icon

Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων τομέα υποδομών μεταφορών, 16.37.1.Μ, ΟΠΣ 2370

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα Μεταφορών του Προγράμματος, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων του ΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αττικό Μετρό ΑΕ 
 • Γενική Γραμματεία Μεταφορών - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 • Άλλοι Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
 • Έργα ΟΣΕ ΑΕ 
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 9.756.637,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/12/2022 έως 22/12/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Ευσταθία Δριμυλή, τηλ. 210-6412986, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η Τροποποίηση Πρόσκλησηςpdf icon //   Συνημμένα 2ης Τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η Τροποποίηση Πρόσκλησηςpdf icon //   Συνημμένα 1ης Τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης, 14.6ii.30.17-19, Α/Α ΟΠΣ 6595 - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ οι προτάσεις που θαυποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις ώριμες προς υλοποίηση και νασυμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού με προτεραιότητα σε προβληματικές ως προς ταανωτέρω περιοχές ή/ και σε περιοχές όπου ήδη εφαρμόζονται ή αναπτύσσονται από τους αρμόδιους φορείς συστήματαελέγχου πίεσης και ανίχνευσης και περιορισμού των διαρροών.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα,ηλεκτροβάνες , μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.
 • Η Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών καιεξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχο ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ) .
 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσηςτου φορέα ( έλεγχος ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ) .
 • Συστήματα συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακατου δικτύου ύδρευσης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/12/2022 έως 15/01/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

κ. Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλ. 2132142294, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Εν ισχύ:  

Απόφαση Ανάκλησης 

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb