f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού, 14.6iv.33.33.7, Α/Α ΟΠΣ 4185

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορά την δράση του ειδικού στόχου 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.

Ειδικότερα αφορά έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης που συμβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού, όπως:

 • Έργα προώθησης της αναβάθμισης ανοιχτών χώρων και χώρων πράσινου και της ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου.
 • Πιλοτικές Παρεμβάσεις Αναβάθμισης των όψεων Σχολικών Μονάδων και Δημοσίων Κτιρίων.
 • Δημιουργία κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν :

 • Έργα για την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων με έμφαση στην βελτίωση του μικροκλίματος των περιοχών παρέμβασης, της ενσωμάτωσης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του πρασίνου και την επίτευξη συνθηκών ασφαλείας και ποιότητας μέσω χρήσης έξυπνου και καινοτόμου αστικού εξοπλισμού.( πχ πλακοστρώσεις με ψυχρά υλικά, αστικός φωτισμός με αυτόνομα φ/β).
 • Παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης των όψεων των σχολικών μονάδων α’ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης ή/και των Δημοτικών κτιρίων, μέσω ζωγραφικών έργων – παραστάσεων – τοιχογραφιών που θα λειτουργούν ως ΄΄τοπόσημα΄΄ σημεία προβολής καλλιτεχνικών δημιουργιών με σκοπό την ανάδειξη των κτιρίων και των χώρων πέριξ αυτών καθώς και την προώθηση μιας εναλλακτικής μορφής πολιτιστικής έκφρασης, που θα μπορούσε να μεταμορφώσει αισθητικά, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του πολίτη και να δώσει πολύμορφα μηνύματα. Τα έργα θα δημιουργηθούν επί κατάλληλης υποδομής που εξασφαλίζει και τις απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ ενεργειακής αναβάθμισης του εκάστου κτιρίου εφαρμογής των.
 • Δημιουργία κέντρου για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε υφιστάμενη δημοτική κτιριακή υποδομή ή σε νέα με διαμόρφωση βιωματικών δράσεων, εργαστηρίων, χώρων προβολών και εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά θέματα.
 • Μελέτες και σύνταξη τευχών δημοπράτησης αναλόγως, ΩΚΩ συνδέσεις, Αρχαιολογία, Υπηρεσίες συμβούλων π/υ συνολικά έως ποσοστού 2% του συνολικού π/υ της πράξης που θα υποβληθεί. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμος Τανάγρας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 22/06/2020 έως 30/07/2021 και ώρα 02:00 μμ

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησηςpdf icon    //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

|Παλαιότερες προσκλήσεις : 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλ/κού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, 14.6iv.33.33.2, ΟΠΣ 4319

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την δράση του ειδικού στόχου 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του Δικαιούχου.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωσητης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον, επιλέξιμες είναι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης καθώς και Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή που λειτουργούν με τημορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 15.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/07/2020 έως 30/09/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:    

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon     //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon                                 

|Παλαιότερες Προσκλήσεις :

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

Δράσεις Ενεργ. Αναβάθμισης και Εξοικον. Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ΑΕΙ, Φοιτ. εστίες του Υπ. Παιδείας και εγκαταστάσεις των Τεχν. Φορέων εποπτ. από την Γ.Γ.ΕΤ. και το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 10.4c.15.1.2.3, ΟΠΣ 3549

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις:

 • Δράση 10.4c.15.1.1: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες.
 • Δράση 10.4c.15.1.2: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.
 • Δράση 10.4c.15.1.3: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Περιφέρειες σε Μετάβαση.

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης κάθε Δικαιούχος (Ίδρυμα ή Τεχνολογικός Φορέας ή το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)), μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, η οποία θα αφορά ένα ή και περισσότερα εν λειτουργία κτίρια (εκπαιδευτικών ή διοικητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ, εγκαταστάσεων τεχνολογικών φορέων, φοιτητικές εστίες). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4485/2017
 • Τεχνολογικοί Φορείς εποπτευόμενοι από την Γ.Γ.ΕΤ. / Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήτοι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., το NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 
 • Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
 • ΕΚΔΑΑ
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

στις περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση και στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 9.879.376,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 02/05/2019, 08:00 έως 30/09/2021, 14:00:00.

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

8η τροποποίηση pdf icon   // Συνημμένα 8ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

7η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 7ης τροποποίησηςrar icon 

6η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 6ης τροποποίησηςrar icon 

5η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 5ης τροποποίησηςrar icon 

4η τροποποίηση - ορθή επανάληψη pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησηςrar icon 

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon 

1η τροποποίηση - ορθή επανάληψη  pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων-ωρίμανση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες περιοχές της χώρας, 16.36.2.Π21, ΟΠΣ 4866

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν την υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων των πεδίων παρέμβασης του ειδικού στόχου 36 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση και την 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α2014-2020.1.2.

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν τα εξής:

 • Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβασεις αναβαθμισης και εκσυχγρονισμου κτιριακου αποθεματος, της αναδειξης παρκων, αναβαθμιση περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικου και πολιτιστικού ενδιαφεροντος,ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικήςκινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.).

Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου , ως ξεχωριστό υποέργο έως του ποσού των 60.000 ευρώ

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 17/05/2021 έως 30/09/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος. Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Τοπικές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, 1.10.1, ΟΠΣ 1093

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση τοπικών βελτιώσεων στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής ενώ παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση πόλων ανάπτυξης και λιμένων με τον ΠΑΘΕ/Π. Επίσης επιδιώκεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες με ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

Ως ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων αναφέρονται: η κατάργηση υφιστάμενων ισόπεδων διαβάσεων των γραμμώνκυρίως σε αστικές περιοχές, η κατασκευή σιδηροδρομικών στάσεων και γεφυρών, λοιπές εργασίες υποδομής – επιδομής,εργασίες βελτίωσης/αναβάθμισης της υποδομής κι επιδομής γραμμής καθώς και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησηςσε σημαντικές συνδέσεις του άξονα ΠΑΘΕ/Π κ.λπ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η Β’ φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

 1. η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο φάσεις Α' και Β' που είναιαναγνωρίσιμες από οικονομικής άποψης και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου,
 2. το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ,
 3. η δεύτερη (Β') φάση της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ καιτο Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027,
 4. ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη (Β') φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και νακαταστήσει επιχειρησιακή/λειτουργική την πράξη στο σύνολό της.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της πράξης, με διακριτό τρόπο κατά φάση,από όπου θα προκύπτει και η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στα ΤΔΠ θα περιγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση τηςΠράξης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 62.067.058,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/05/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

 

Έργα Ύδρευσης & Εφαρμογή Συστημάτων Αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας και Διανομής πόσιμου νερού, 14.30.1.2, Α/Α ΟΠΣ 4840

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε :

 1. Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού,
 2. Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιωτικές ή/και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού,

και θα συμβάλλουν:

 1. στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
 2. στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, και την προστασία της δημόσιας υγείας
 3. στην αυτονομία υδροδότησης με απεξάρτηση από την δαπανηρή μεταφορά πόσιμου νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Περιφέρειες
 • Σύνδεσμοι ύδρευσης αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 15.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 14/05/2021 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος. Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους, 16.36.2.Π22, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4870

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Δράση 16.36.2. Ειδικότερα αφορούν στην Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, της ανάδειξης πάρκων, αναβάθμισης περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                         -  ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

                                         - ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
                                         
                                         - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.240.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/05/2021 08:00:00 έως 30/09/2021 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αγγελική Ιωακειμοπούλου, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π, 1.1.1, ΟΠΣ 1089

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, αυτόματης προστασίας συρμών ETCS επιπέδου 1 και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένα σημεία του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π και εντοπισμένες υποστηρικτικές εργασίες αναβάθμισης υποδομής/επιδομής (όπουαπαιτούνται).

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης συστημάτων και της εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος του άξονα ΠΑΘΕ/Π με τελικό σκοπό την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών προσώπων και αγαθών.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η Β’ φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

 1. η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο φάσεις Α' και Β' που είναι αναγνωρίσιμες από οικονομικής άποψης και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου,
 2. το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ,
 3. η δεύτερη (Β') φάση της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ καιτο Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027,δ) ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη (Β') φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και νακαταστήσει επιχειρησιακή/λειτουργική την πράξη στο σύνολό της.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της πράξης, με διακριτό τρόπο κατά φάση,από όπου θα προκύπτει και η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στα ΤΔΠ θα περιγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση της Πράξης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020.

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 141.458.598 €

| Περίοδος Υποβολής: από 20/04/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου. τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίηση (ορθή επανάληψη) pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Κατασκευή / Αναβάθμιση Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της Ηπειρωτικής Χώρας και Συνδέσεων του Βασικού (Core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ - Μ, 3.3.3. ΟΠΣ 1102

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔιευρωπαϊκούΟδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

H πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας..

Δράσεις, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι οι ακόλουθες:

 • Το τμηματοποιημένο έργο, το οποίο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια του Καθέτου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» Νομού Χαλκιδικής, με στόχο την αναβάθμιση του Κάθετου Άξονα και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
 • Το τμηματοποιημένο έργο, το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας - Καρπενησίου στο τμήμα από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης, με στόχο την αναβάθμιση του οδικού άξονα και τη βελτίωσητου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποοδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 64.773.436,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 17/04/2021 έως 22/12/2023 23:59:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Δριμυλή Ευσταθία, τηλ. 2106412986, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3 τροποποίηση πρόσκλησης  pdf icon    //  Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Ορθή επανάληψη 2ης τροποποίησης πρόσκλησης  pdf icon   //   Συνημμένα ορθής επανάληψης 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Εγκατάσταση / Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα, 6.8.1, ΟΠΣ 1205

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας με την εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα,καθώς και η βελτίωση της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΕΔ-Μ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η δράση – ενδεικτικά - δύναται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν στην προμήθεια των σχετικών σκαφών και τον εξοπλισμό αυτών, στην προμήθεια συστημάτων σχετικών με τη διαχείριση και τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας καθώς και στην προμήθεια/υποδομές για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έρευναςκαι διάσωσης στη θάλασσα.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την:

 • Ασφάλεια ναυσιπλοΐας
 • Ενίσχυση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
 • Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η Β’ φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

 1. η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμααπό οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου,
 2. το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. EUR,
 3. το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και τοΤαμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027,
 4. ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει κατά την περίοδο προγραμματισμού και να καταστήσει επιχειρησιακό το δεύτερο καιτελικό στάδιο.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της δράσης, με διακριτό τρόπο κατά φάση, από όπου θα προκύπτει και η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στα υπόλοιπα έντυπα της Πρόσκλησης προς υποβολή, θα περιγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση της Δράσης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εποπτευόμενοι αυτού Φορείς
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 98.493.954 €

| Περίοδος Υποβολής: από 09/04/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Ευσταθία Δριμυλή, τηλ. 2106412986, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Ορθή επανάληψηpdf icon   //   Συνημμένα ορθής επανάληψηςrar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας, 7.9.1, ΟΠΣ 1191

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της Δράσης 7.9.1 "Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενααεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας" επιδιώκεται η βελτίωση της συνδεσιμότητας και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησηςτης επιβατικής ζήτησης σε περιφερειακούς νησιωτικούς αερολιμένες.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με αντίστοιχες παρεμβάσειςπου υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Διέυθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (ΔΥΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ)
 • Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 28.548.014 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon 

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb