f button  t button  in button

Επεξήγηση χαρακτηρισμών

Άξονες - Ταμείο

1 Διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο και συνδέσεις Συνοχής
2 Διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο ΕΤΠΑ 
3 Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια Συνοχής
4 Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο  ΕΤΠΑ
5 Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών  ΕΤΠΑ
6 Θαλάσσιες μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια ναυσιπλοϊας  Συνοχής
7 Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας Συνοχής
8 Καθαρές αστικές μεταφορές ΕΤΠΑ 
9 Καθαρές αστικές μεταφορές και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Συνοχής
10 Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές ΕΤΠΑ
11 Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων Συνοχής
12 Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου ΕΤΠΑ
13 Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας ΕΤΠΑ
14 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων Συνοχής
15 Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ
16 Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής Συνοχής


Στόχοι

4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων

 

Προτεραιότητες

4v Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των καθαρών αστικών μεταφορών και των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής
5ii Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
6b Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6d Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
6e Ανάληψη δράσης για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.
6i Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6ii Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη – μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6iv Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
7a Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
7b Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) Περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7i Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
7ii Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
7iii Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και της προώθησης μέτρων για τη μείωση του θορύβου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Επιδίωξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι να λειτουργεί με γνώμονα την βέλτιστη διαχείριση του Προγράμματος και των Έργων, την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τα εμπλεκόμενα μέρη και να αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα οργάνωσης και αποδοτικής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει αναπτύξει από το 2011 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο κι έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής «Διαχείριση και Εφαρμογή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Έργων» και επαναπιστοποιείται ανά τριετία.

Οι Διαδικασίες του Συστήματος ενημερώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Η επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:2015 του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ πραγματοποιείται ετησίως από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης (TUV HELLAS).

Πιστοποιητικό ISO (en|gr)

Πολιτική για την ποιότητα

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

Οργανόγραμμα ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Organogramma EYD EP YMEPERAA 20210527

 

 

Υποκατηγορίες

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb