f button  t button  in button

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (phasing), 039.6i, ΟΠΣ 1730

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση με κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. 3848/2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 10383/2-9-2016 στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της επέκτασης και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων, που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Οι τμηματοποιημένες (phasing) πράξεις του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 που αφορούν στις ανωτέρω υποδομές είναι:

 • Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού
 • Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
 • Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας
 • Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης
 • ΧΥΤΑ 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής
 • Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη Β' φάση των ανωτέρω πράξεων. Η υποβολή προτάσεων από το δικαιούχο προϋποθέτει την τροποποίηση των πράξεων στο ΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013, με τον προσδιορισμό της Α' φάσης των εν λόγω πράξεων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμος Αλμωπίας
 • Δήμος Αριστοτέλη
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Κασσάνδρας
 • Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 37.500.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 21/11/2016 έως 28/2/2017

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //  Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //  Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, 040.6ii, ΟΠΣ 1726

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση 14.6ii.29.14-16.3 αφορά στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (2.000 - 15.000 ισοδύναμος πληθυσμός) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για τη σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, οι πράξεις θα πρέπει να συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ,
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 2.000-15.000 ικ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ),
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. 
 • Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, με πρόβλεψη 20ετίας και υπό προϋποθέσεις.
 • Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν) και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ.
 • Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ' προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.
 • Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α' και Β' προτεραιότητας, εφόσον στην ΕΕΛ θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ' προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.
 • Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα.
 • Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ).
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο.
 • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε. Παγίων
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης και λοιποί φορείς με αρμοδιότητα διαχείρισης λυμάτων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 65.033.309 €

| Περίοδος Υποβολής: από 21/11/2016 έως 23/2/2017

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 2η τροποποίηση πρόσκλησηςpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης  rar icon

 | Παλαιότερες εκδόσεις:    

 1η τροποποίηση πρόσκλησηςpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης  rar icon

 Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης  rar icon

Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ [τμηματοποιημένες πράξεις (phasing)], 041.6ii, ΟΠΣ 1736

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση 14.6ii.29.14-16.3 αφορά στη σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν επιμέρους δράσεις που αφορούν σε:

 • Επέκταση και εκσυγχρονισμό συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
 • Σταδιακή  ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην β’ φάση  τμηματοποιημένων έργων, δηλαδή έργων των οποίων ένα ή περισσότερα υποέργα (εργολαβίες) έχουν ολοκληρωθεί (εξ ολοκλήρου ή μέρος τους) με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ,
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 2.000-15.000 ικ με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ),
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.
 • Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, με πρόβλεψη 20ετίας και υπό προϋποθέσεις.
 • Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν)  και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ.
 • Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.
 • Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας εφόσον στην ΕΕΛ θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.
 • Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα.
 • Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας.
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο.
 • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο.

Οι τμηματοποιημένες (phasing) πράξεις του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 είναι οι εξής:

1. Κατασκευή αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας

2. Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας

3. Δίκτυα αποχέτευσης, αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και ΕΕΛ των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης

4. Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης Υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα

5. Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελόχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας

6. Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου

7. Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
 • ΔΕΥΑ  Νάουσας
 • ΔΕΥΑ Αλμωπίας
 • ΔΕΥΑ Βόλβης (Αγ. Γεωργίου)
 • ΔΕΥΑ Θέρμης
 • ΔΕΥΑ Ν. Πέλλας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
 • ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος
 • Δήμος Αλμωπίας
 • Δήμος Θέρμης
 • Δήμος Πέλλας
 • Δήμος Πολυγύρου
 • Δήμος Χαλκηδόνος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 61.330.823 €

| Περίοδος Υποβολής: από 21//11/2016 έως 23/2/2017

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb