f button  t button  in button

Αποκατάσταση / υποστήριξη φυσικών προσώπων & επιχειρήσεων λόγω έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, 11.5ii.19.5-6, ΟΠΣ Πρόσκλησης 7469

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων για τη χορήγηση πρώτης αρωγής σε φυσικά πρόσωπα / νοικοκυριά & επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ υπ' Αριθμ. 17143 (ΦΕΚ 5406 Β'/11.09.2023), & 17176 (ΦΕΚ 5405 Β'/11.09.2023) όπως ισχύουν.

Ειδικότερα πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών, των κύριων και των δευτερευουσών κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις περιοχές, καθώς και η χορήγηση πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις (πληγέντα νομικά πρόσωπα) που έχουν πληγεί από την ανωτέρω θεομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις ανωτέρω ΚΥΑ.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από  15/12/2023  έως  31/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 Χ. Συρόπουλος, τηλ. 213 214 2294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Π. Ψυχάρη, τηλ. 213 214 2218, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

 Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας, 10Β.9iv.38.2., ΟΠΣ Πρόσκλησης 7475

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθεί το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» που επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες, με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης και μέσω του Προγράμματος, επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας, ενώ παράλληλα η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Επιλέξιμοι είναι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του οδηγού (ΦΕΚ 3049/Β/2023), το οποίο ως ανώτατο εισοδηματικό όριο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ). Ειδικότερα διακρίνονται 3 εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3 του Οδηγού. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  27.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/12/2023 έως 28/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

   Χ. Συρόπουλος, τηλ. 213 214 2294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   Μ. Πλυταριά , τηλ. 213 214 2244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

   Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΟΠΣ Πρόσκλησης 7078

perivallon

 | Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση του 1ου Σταδίου της Φάσης ΙΙ του ευρύτερου έργου διασύνδεσης της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), το οποίο καλύπτει ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές, που συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης, που αποτελεί το μεγαλύτερο αυτόνομο ηλεκτρικό νησιωτικό σύστημα της χώρας. Η Φάση ΙΙ περιλαμβάνει τη διασύνδεση Κρήτης –Αττικής η οποία θα υλοποιηθεί με έναν διπολικό σύνδεσμο συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HDVC) 2*500MW. Η επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού του νησιού μαζί με την ανάγκη αύξησης της ικανότητας απορρόφησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι οι κυριότεροι λόγοι για την επιλογή δύο ισχυρών σημείων σύνδεσης, τον υφιστάμενο σταθμό υψηλής τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου στην Αττική και την περιοχή Δαμάστα του Δήμου Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου. Στο 1ο στάδιο περιλαμβάνονται επιμέρους έργα (μελέτη – κατασκευή) απαραίτητων χωματουργικών και κτιριακών εγκαταστάσεων σταθμών μετατροπής VSC AC / DC και νέου υποσταθμού GIS, έργα σύνδεσης, Η/Μ εξοπλισμό, υποδομές για την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων, παραγωγή και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων, απαραίτητες δοκιμές, μελέτες, ολοκλήρωση της σχεδίασης και έναρξη της κατασκευής των απαραίτητων σταθμών ηλεκτροδίων και λοιπές σχετικές ενέργειες.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  7.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 07/06/2023 08:00:00 έως 07/07/2023 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χ. Συρόπουλος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ευάλωτών οικιακών καταναλωτών, 10Β.9iv.38.1, ΟΠΣ Πρόσκλησης 7474

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ευάλωτών οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, ώστε να μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος κατανάλωσης ενέργειας, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, που απορρέει από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για την υλοποίηση της δράσης ειδικότερα αξιοποιείται και εφαρμόζεται το άρθρο 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/435 «Άρθρο 25β, παρ. 1 και 2».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/435 ο ορισμός των ευάλωτών καταναλωτών γίνεται βάσει εθνικών κανόνων. Ο χαρακτηρισμός ενός νοικοκυριού ως ευάλωτου αποτελεί κυρίως συνάρτηση του διαθέσιμου εισοδήματός του. Σύμφωνα με αυτό, για τον χαρακτηρισμό / τεκμηρίωση ενός νοικοκυριού ως ευάλωτου στις συγκεκριμένες συνθήκες κρίνεται τεκμηριωμένο να αποτελέσουν «Εθνικό Κανόνα» ορισμού των ευάλωτων νοικοκυριών τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (Α ́ 105) που αφορά στους δικαιούχους του power pass.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι μόνο οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά μόνο στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  296.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/12/2023 έως 28/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

   Χ. Συρόπουλος, τηλ. 213 214 2294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   Α.  Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213 214 2256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

   Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων του Π.Ε.Δ.Υ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, MIS 5007933

perivallon

 

 | Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 906.017,16 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 906.017,16 €

| Δικαιούχος: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  3η Τροποποίηση pdf icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb