f button instagram 1 youtube ym

Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα (3.7.77.1, Α/Α ΟΠΣ 5152)

Κατηγορία:

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στη Δράση 3.7.77.1: «Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα » όπως εξειδικεύθηκε στην τέταρτη εξειδίκευση. 

Η δράση αφορά σε έργο μεταφερόμενο, το οποίο είχε ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με την πράξη με κωδικό MIS 5045303 και τίτλο "Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει" και στην παρούσα φάση εμφανίζει μεγάλη ωριμότητα. 

Στο πλαίσιο της δράσης σχεδιάζεται η χρηματοδότηση της εκπόνησης ή ενδεχομένως επανεξέτασης, επικαιροποίησης ή αναθεώρησης των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε εφαρμογή των Οδηγιών 2002/49/ΕΚ και 2015/996 στα πολεοδομικά συγκροτήματα (ΠΣ), ενώ δύναται επίσης να χρηματοδοτηθούν δράσεις για τον συντονισμό της εκπόνησης των ΣΧΘ και των ΣΔ. Συγκεκριμένα η δράση αφορά στην κατάρτιση των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης στα εξής Πολεοδομικά Συγκροτήματα (ΠΣ) :
• ΠΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ)
• ΠΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ -ΝΟΤΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
• ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΠΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• ΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΟΛΟΥ
• ΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Η δράση θα συμβάλλει στη συμμόρφωση της χώρας με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2015/996 για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου στα εν λόγω πολεοδομικά συγκροτήματα, ενώ με τα αντίστοιχα ΣΔ θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα περιβαλλοντικού θορύβου.


| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από  30/11/23 έως 31/12/2024

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Παρασκευή Ψυχάρη, τηλέφωνο: 2132142218, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλέφωνο 2132142294 e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 2.4.58.2, Α/Α ΟΠΣ 4912

Κατηγορία:

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στη Δράση 2.4.58.2: «Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας».

Θα υλοποιηθούν νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν σε παρεμβάσεις διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Μέσω της δράσης θα θωρακισθούν αντιπλημμυρικά οι περιοχές μελέτης, οι οποίες έχουν πληγεί αφενός από καταστροφικά γεγονότα (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, λοιπά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα) και αφετέρου εξαιτίας ανθρωπογενούς παρέμβασης (για παράδειγμα αυθαίρετη δόμηση), και που εξαιτίας της απώλειας δασικών εκτάσεων, της κλιματικής αλλαγής και του άναρχου τρόπου οικιστικής ανάπτυξης, καθίστανται εξαιρετικά ευάλωτες έναντι του πλημμυρικού κινδύνου. 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης μπορούν ενδεικτικά και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες να υλοποιηθούν: • Έργα για τη διατήρηση των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών της κοίτης (ρέματος-χειμάρρου-ποταμού), και κατά συνέπεια της παροχετευτικής της ικανότητας έναντι πλημμυρών. • Τεχνικά έργα (πασσαλότοιχοι, πτερυγότοιχοι, τοίχοι υπερχείλισης και στέψης, τοίχοι συρματοκιβωτίων κλπ). • Ενίσχυση πρανών. • Κατασκευή αναβαθμών, απάλυνση κλίσεως πρανών κ.λπ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
  • Περιφέρειες
  • Δήμοι

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 60.000.000  €

| Περίοδος Υποβολής: από 26/10/2023 έως 23/10/2025

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλ. 2132142294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γλυκερία Ναυρόζογλου, 2132142222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ).

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση 4912 pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας - Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών (3.1.2, Α/Α ΟΠΣ 1707)

Κατηγορία:

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα για προμήθεια ειδικού υγειονομικού εξοπλισμού για διακομιδές, όπως κάψουλες απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών με επίγεια, πλωτά και εναέρια μέσα.

Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά σε εξειδικευμένους φορητούς θαλάμους και λοιπό εξοπλισμό για τη μεταφορά ασθενών με λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα ή ασθενών που χρειάζονται συνεχή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση, όπως είναι οι τραυματίες από φυσικές καταστροφές (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πλημμυρών, σεισμών και πυρκαγιών) και τεχνολογικά ατυχήματα. Οι κάψουλες επιτρέπουν την παροχή ιατρικής βοήθειας επιπέδου ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Στον λοιπό εξοπλισμό (πλην των καψουλών) που χρησιμοποιείται κατά την ασφαλή διακομιδή ασθενών περιλαμβάνονται ενδεικτικά αντλίες έκχυσης υγρών, συσκευές αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων (ΚΑΡΠΑ), συσκευές ενδοοστικής έγχυσης, φορητοί υπέρηχοι, φορητοί αναπνευστήρες καταστροφών, ιμάντες ισχαιμοπερίδεσης, καθώς και όλος ο απαραίτητος παρελκόμενος εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία των καψουλών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
  • Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000,00€

| Περίοδος Υποβολής: από 25/08/2023 έως 29/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

  • Ευαγγελία Μηνά, τηλέφωνο: 213 1500 872, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Γλυκερία Ναυρόζογλου, τηλέφωνο: 2132142222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (μόνο για τεχνικά θέματα ΟΠΣ)

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb