f button instagram 1 youtube ym

Προμήθεια Εξοπλισμού Αστυνομικών Υπηρεσιών για δράσεις Ενεργητικής Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο

Ολοκληρώθηκε η Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Αστυνομικών Υπηρεσιών για δράσεις Ενεργητικής Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο» (MIS 5002771) συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9.857.486,13 ευρώ και αφορά στην προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού για την αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Μεταφορών, εφαρμογή δράσεων πρόληψης και μείωσης παθόντων από τροχαία ατυχήματα.

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου αποχέτευσης της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης

IMG 5703

Υπεγράφη στις 31 Μαΐου 2023 στην Καλλιθέα Πεντέλης η σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του αναδόχου για την Κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης του συνόλου της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης. 

Το έργο, ύψους 4,38 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται πλήρως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020, θα κατασκευασθεί από την ΕΥΔΑΠ και περιλαμβάνει:

  • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή της Καλλιθέας, μήκους 10.780,90μ.
  • Δύο αντλιοστάσια με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς μήκους 782 μ. και 250μ.
  • Διακλαδώσεις ιδιωτικών συνδέσεων που θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το έργο χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»

diagonismos

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων ‘Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή’ και ‘Πολιτική Προστασία’ (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι δύο (22) θέσεων:

  • Δεκαοχτώ (18) θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) και
  • Τεσσάρων (4) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να συμπληρώσουν τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην Πρόσκληση:

  1. Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες
  2. Αίτηση Υποψηφιότητας

και να τα αποστείλουν με την ένδειξη:

«ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων ‘Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή’ και ‘Πολιτική Προστασία’»

Δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ) θα ζητηθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

Εγκαίνια έργου "Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου"

 

amari

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, παρουσία:

  • του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Εμμανουήλ Γραφάκου και 
  • του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, κου Γεώργιου Ζερβού

θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου"

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου & δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου - Συμμετοχικός Σχεδιασμός Εργαστήρια Διαβούλευσης 3, 4 & 5 Απριλίου 2023

diagonismos

Η Περιφέρεια Αττικής και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου» που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 365Μ€, διοργανώνουν θεματικά Εργαστήρια Διαβούλευσης:

Η συμβολή των πολιτών και συναφών Οργανισμών και Φορέων στη διαβούλευση, αποτελεί μια κρίσιμη συνιστώσα για το έργο της αστικής αναζωογόνησης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς προτάσσει τη σημασία του συμμετοχικού σχεδιασμού, της συν-δημιουργίας και συν-ανάπτυξης και επιδιώκει, πέρα από την ενημέρωση, την ανταλλαγή ιδεών, την έκφραση αναγκών, θέσεων και προσεγγίσεων και την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη δημόσιων χώρων, στην δημιουργία χώρων πρασίνου και εγκαταστάσεων αναψυχής και στην εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου με βάση τις αρχές του Bauhaus, της προσέγγισης δηλαδή που εστιάζει στην διασφάλιση της απρόσκοπτης και αρμονικής συνέχειας της πόλης, στη βέλτιστη σύνδεση της παράκτιας ζώνης με το υπερτοπικό δίκτυο, αλλά και στην λειτουργική και αισθητική σύνδεση της παραλιακής ζώνης του Φαληρικού Όρμου με το πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, την Καστέλα και τον Πειραιά. Ένα έργο προσβάσιμο μέσω της ανάπτυξης ήπιων διαδρομών μεταφοράς, αισθητικά καλαίσθητο που χωροθετεί τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης στο θαλάσσιο μέτωπο, ένα έργο βιώσιμο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και μετριάζει τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα Εργαστήρια πατήστε το link:

https://us02web.zoom.us/j/85446072350?pwd=c3BuWEduQVFFcURUN2dENk5wMWw1dz09

To link ισχύει και για τις 3 ημέρες.

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb