f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Έργα Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας, 14.30.19.1, ΟΠΣ 2867

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν στα έργα παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, αλλά και με κακή ποιότητα νερού, όπως η πόλη της Κέρκυρας.

Τα έργα, σύμφωνα με την 3η Επ.Πα, θεωρήθηκαν απολύτως αναγκαία για το νησί της Κέρκυρας, αποτελούν την Α’ φάση του συνολικού έργου (που δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά, και συμβάλλουν :Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν στα έργα παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, αλλά και με κακή ποιότητα νερού, όπως η πόλη της Κέρκυρας.

Τα έργα, σύμφωνα με την 3η Επ.Πα, θεωρήθηκαν απολύτως αναγκαία για το νησί της Κέρκυρας, αποτελούν την Α’ φάση του συνολικού έργου (που δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά, και συμβάλλουν :

1. στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

2. στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών και την προστασία της δημόσιας υγείας 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών /Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 49.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/06/2018 έως 31/12/2020

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ: 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, 15.34.1, ΟΠΣ 1316

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην υλοποίηση δράσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, παρακολούθηση, απόδοση). Ειδικότερα, η υποστήριξη συνίσταται ενδεικτικά σε:

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής, όπως, για παράδειγμα, σύμβουλοι εκπόνησης ή/και υποβοήθησης στις διαδικασίες αξιολόγησης ή/και αναθεώρησης του Προγράμματος. Συμπληρωματικά/εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης. Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης/αναβάθμισης συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια/ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020".

2. Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.

Επιπλέον, η δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής μέσω κάλυψης λειτουργικών αναγκών της (π.χ.συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, κ.α.)

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/05/2018 έως 30/11/2023

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΤΣ-01, ΟΠΣ 1884

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα σταδιακής ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16 του εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμος Μυλοποτάμου
 • ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου
 • ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.346.349 €

| Περίοδος Υποβολής: από 23/1/2017 έως 31/12/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός, τηλ. 28134-04529, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία, 10.4c.15.1-2, ΟΠΣ 2960

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης κάθε Δικαιούχος – Νοσοκομείο μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης που αφορά σε μια ή συνδυασμό των παρακάτω κατηγοριών παρεμβάσεων:

Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)

Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Κατηγορία Ενέργειας 4: Ενέργειες για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου Πρότασης Χρηματοδότησης

Κατηγορία Ενέργειας 5: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης

Κατηγορία Ενέργειας 6: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες μέχρι του ποσού των 200.000 €

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. τα οποία έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 400 κλινών στην Περιφέρεια Αττικής και τουλάχιστον 200 κλινών στις υπόλοιπες Περιφέρειες
 • Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  64.933.924,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 27/6/2018 έως 31/12/2018

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213-2142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 • κος Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 213-2142237, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για τεχνικά θέματα > κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις, 10.4c.15.1.2-3, ΟΠΣ 2451

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε επεμβάσεις για Ενεργειακή αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κλειστές Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Ανοικτές Κολυμβητικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις).

Ως μία Αθλητική Εγκατάσταση, νοείται αυτή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία αθλητικές δραστηριότητες, αναπτύσσεται σε ένα ενιαίο οικόπεδο ή οικοδομικό τετράγωνο ιδιοκτησίας του Δικαιούχου, με μία ενιαία άδεια λειτουργίας εν ισχύ.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από ΟΤΑ Α’ βαθμού ή Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για περισσότερες από μία Αθλητικές Εγκαταστάσεις θα ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου στην Πρόσκληση.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 • ΟΤΑ Α’ βαθμού ή Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία έχουν ως σκοπό και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 27.353.750,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/01/2018 έως 04/06/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 213-2142237, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

 τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon //  Συχνές ερωτήσεις pdf icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon //  Συχνές ερωτήσεις pdf icon

 

 

 

 

Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, 51, ΟΠΣ 2651

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.
 • Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων
  (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρα).
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι του ποσού των 20.000€ ανά πράξη, με στόχο την ευαισθητοποίηση και
  ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.940.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 14/05/2018 έως 13/07/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

κα Μαρία Πέκου, τηλ. 24613-50920, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

 

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 45, ΟΠΣ 2485

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν: 

 • Συνοδά έργα για την αναβάθμιση υφιστάμενων ΧΥΤΑ με σκοπό τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ του νέου ΠΕΣΔΑ.
 • Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των σταθμών
 • Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων, ήτοι: Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των έργων, εκπόνηση των τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών ωρίμανσης των έργων και των τευχών δημοπράτησης αυτών
 • Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Περιφερειακός Φορέας ΔΙαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 6.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/05/2018 έως 31/08/2018

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: 

κα Δήμητρα Ράπτη, τηλ. 2231350924, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δράσεις για την Διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου, 14.6i.26.5.9, ΟΠΣ 2671

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις για τη διαχείριση αποθηκευμένων και νέων ροών αστικού τύπου και ειδικών αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμος Αγαθονησίου
 • Δήμος Κω
 • Δήμος Λέρου Νομού Δωδεκανήσου 
 • Δήμος Λέσβου
 • Δήμος Μεγίστης
 • Δήμος Σάμου
 • Δήμος Χίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.047.059,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 02/05/2018 έως 01/10/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων, 11.5ii.19.4.2, ΟΠΣ 2719

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο
 • Συνδέσεις / μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο
 • Απαλλοτριώσεις ή/και,
 • Αγορές εδαφικών εκτάσεων που σχετίζονται άμεσα με την κύρια εργολαβία της πράξης

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 98.171.734 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2018 έως 31/12/2020

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος. Αντώνιος Κολοβόπουλος, τηλ.: 213-2142261, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δημοτική Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων, ΤΣ_14_6i_1, ΟΠΣ 2141

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση νέων έργων δημοτικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Δράση 4) και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι (Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)
 • Λοιποί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 26/03/2018 έως 31/07/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Αναστάσιος Χατζέλλης, τηλ. 2251352031, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων, 12.20.2.2.1/13.23.2.2.1, ΟΠΣ 2588

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις δράσεις (α) του ειδικού στόχου 20 του Άξονα Προτεραιότητας 12 και (β) του ειδικού στόχου 23 του Άξονα Προτεραιότητας 13, του Ε.Π., με κωδικούς 12.20.2.2 & 13.22.2.2 και τίτλο "Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων".  

Η Δράση 2 αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίηση τους για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες.

Από την δράση αυτή εξαιρείται το φυσικό αντικείμενο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-13 και υλοποιήθηκε μέσω της πράξης με MIS 445764.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΥΠΕΝ, ΙΓΜΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 4/1/2018 έως 30/3/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος. Αντώνιος Κολοβόπουλος, τηλ.: 213-2142261, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb