f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 45, ΟΠΣ 2485

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν: 

 • Συνοδά έργα για την αναβάθμιση υφιστάμενων ΧΥΤΑ με σκοπό τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ του νέου ΠΕΣΔΑ.
 • Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των σταθμών
 • Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων, ήτοι: Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των έργων, εκπόνηση των τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών ωρίμανσης των έργων και των τευχών δημοπράτησης αυτών
 • Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 6.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/05/2018 08:00:00 π.μ έως 20/12/2019 23:59:00 μ.μ

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: 

κα Δήμητρα Ράπτη, τηλ. 2231350924, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

| Πρόσκληση εν ισχύ: 

3η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, 11.5i.18.1-3, ΟΠΣ 3684

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις της παρούσας πρόσκλησης υποβάλλονται στο πλαίσιο της Δράσης 5 του ειδικού στόχου 18 της επενδυτικήςπροτεραιότητας 5i του άξονα 11 του Ε.Π. και αφορούν στην 1η αναθεώρηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν:

 • Στην κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις ζώνες δυνητικά υψηλούκινδύνου πλημμυρών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.31822/1542/Ε103/21-07-2010.
 • Στην κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το κάθε υδατικό διαμέρισμα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/21-07-2010, όπως ισχύει.
 • Στη σύνταξη της σχετικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5-8-2006, όπως ισχύει.
 • Στη δημόσια διαβούλευση των προσχεδίων διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 9 της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/21-07-2010, όπως ισχύει.
 • Στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων της ΕΕ σχετικά με την 1η Αναθεώρηση των Χαρτών ΕπικινδυνότηταςΠλημμύρας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας ΛΑΠ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος WISE.
 • Στη βελτίωση των τοπογραφικών δεδομένων και την παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους πολύ υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/06/2019 έως 31/12/2019, 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

 • κα. Μαρία Σκαλτσά, 213-2142205, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" σε ΑΕΙ, Φοιτ. εστίες και εγκαταστάσεις Τεχν. Φορέων του του Υπουργείου Παιδείας, 10.4c.15.1.2.3, ΟΠΣ 3549

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις:

 • Δράση 10.4c.15.1.1: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες.
 • Δράση 10.4c.15.1.2: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.
 • Δράση 10.4c.15.1.3: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Περιφέρειες σε Μετάβαση.

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης κάθε Δικαιούχος (Ίδρυμα ή Τεχνολογικός Φορέας ή το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)), μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, η οποία θα αφορά ένα ή και περισσότερα εν λειτουργία κτίρια (εκπαιδευτικών ή διοικητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ, εγκαταστάσεων τεχνολογικών φορέων, φοιτητικές εστίες). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4485/2017
 • Τεχνολογικοί Φορείς του Υπουργείου παιδείας και
 • Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

στις περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση και στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 9.879.376,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 02/05/2019 και ώρα 08:00 έως 31/12/2019 και ώρα 14:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 • κος Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 213-2142237, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση πρόσκλησης - ορθή επανάληψη  pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Αναβάθμιση Υποδομών Λιμένων του Βασικού (Core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ - Μ, 6.7.1, ΟΠΣ 1495

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η ολοκλήρωση των υποδομών κύριων λιμένων, που αφορούν στην αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάδειξή τους σε διαμετακομιστικούς κόμβους.

Στο ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ-Μ, η δράση βρίσκεται σε συνέργια με τις οδικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ολοκλήρωσης του βασικού και αναλυτικού ΔΕΔ-Μ.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με:

 • Το τμηματοποιημένο έργο που αφορά στις εργασίες κατασκευής του 3ου Τμήματος της Α’ Φάσης Ανάπτυξης του Νέου Λιμένα Πάτρας, με στόχο τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στη ζώνη Ιονίου-Αδριατικής, καθώς ο Λιμένας αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια πύλη στη Δυτική Ελλάδα.
 • Το εμπροσθοβαρές έργο που αφορά στις εργασίες αναβάθμισης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Γ1' Φάση, με στόχο αφενός τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στη ζώνη Ιονίου - Αδριατικής, και αφετέρου τη βελτίωση των παρεχόμενων επιβατικών/εμπορευματικών υπηρεσιών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 23.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/06/2016 έως 31/12/2022 23:59:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση / Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, 1.1.2, ΟΠΣ 1744

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση της κατασκευής έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικών γραμμών μεηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π καθώς και οισιδηροδρομικές συνδέσεις με τα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ.

Η δράση περιλαμβάνει το τμηματοποιημένο μεγάλο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ». Η Α’ φάση του έργου χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠ 2007-2013.

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 115.000.000 

| Περίοδος Υποβολής: από 11/10/2016 έως 30/12/2022 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

Δράση 14.6i.27.8.2: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, ΥΜΕΠΕΡΑΑ_02, ΟΠΣ 2149

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και έχουν ενταχθεί στο επικαιροποιημένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

α) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) μη συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών ΜΕΑ.

β) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑΥ), συμπεριλαμβανομένης τηςπρομήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.

γ) Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητουεξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.

δ) Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).

ε) Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αναπτυξιακή Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φορείς που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ
 • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα ΦΟΣΔΑ ΑΜΘ
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αναλαμβάνει αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ
 • Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 23.773.882 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/09/2017 00:00:00 έως 31/12/2019 23:59:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Στέλλα - Μαρία Ιωνά, τηλ. 25313-52311, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής και ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής τους διάστασης, 9.14.1, ΟΠΣ 1274

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον και την αύξηση της ελκυστικότητας των καθαρών μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των ανταγωνιστικών ιδιωτικών οδικών μέσων.

Επιπλέον επιδιώκεται η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής φιλικότητας των αστικών συγκοινωνιών με έργα που θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. 

Με την ενίσχυση του μεριδίου των περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων μαζικής μεταφοράς στις αστικές μετακινήσεις, προωθείται η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών, καθώς περιορίζεται η ηχορρύπανση και η ρύπανση της ατμόσφαιρας όχι μόνο από τα ιδιωτικά οδικά μέσα, αλλά και από τα οδικά μέσα δημόσιων συγκοινωνιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων στο στόλο των λεωφορείων, την ανακαίνιση του τμήματος Πειραιάς – Νέο Φάληρο της Γραμμής 1 ( ΗΣΑΠ), καθώς και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά έργα κατά μήκος της Γραμμής.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
 • Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. - ΟΣΥ Α.Ε.
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. – Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
 • Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. - ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 12/02/2016 έως 31/12/2022

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 210-6412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

Αρχική Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των περιοχών Natura 2000, 14.6iii.32.31.3.1, ΟΠΣ 3682

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση αφορά στην παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντοςσε επίπεδο χώρας (εντός και εκτός περιοχών Natura), με στόχο την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και της μεταβολής της στο χρόνο, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής εξαετούς εθνικής έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η κατάσταση της διατήρησης όλων των ειδών καιτων οικοτόπων ενωσιακής σημασίας αξιολογείται σε τακτική βάση στο πλαίσιο των εξαετών εκθέσεων προόδου πουυποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους και με το άρθρο 12της οδηγίας για τα πτηνά. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί η κατάσταση διατήρησης κάθε είδους ή κάθε τύπου οικοτόπου σεολόκληρη την περιοχή της φυσικής του κατανομής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.664.646,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από  21/05/2019 έως 30/09/2019 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Νικόλαος Πασσάς, τηλ.: 213-214202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ενεργητική Οδική Ασφάλεια, 3.3.1, ΟΠΣ 1196

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική αναβάθμιση / βελτίωση τωνεπιπέδων οδικής ασφάλειας του κεντρικού (core) και του αναλυτικού (comprehensive) Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) μέσω οριζόντιων δράσεων βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων και της διαχείρισής τους μεχρήση ενεργητικών μέσων, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ).

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 9.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 17/06/2016 έως 31/12/2022

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης  rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησηςpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας, 7.9.1, ΟΠΣ 1191

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της Δράσης 7.9.1 "Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας" επιδιώκεται η βελτίωση της συνδεσιμότητας και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησηςτης επιβατικής ζήτησης σε περιφερειακούς νησιωτικούς αερολιμένες.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με αντίστοιχεςπαρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ)
 • Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Διέυθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (ΔΥΑ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 24.794.118,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 18/12/2015 έως 30/12/2022 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία, 10.4c.15.1-2, ΟΠΣ 2960

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης κάθε Δικαιούχος – Νοσοκομείο μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης που αφορά σε μια ή συνδυασμό των παρακάτω κατηγοριών ενεργειών, στις οποίες όμως η κατηγορία ενέργειας με αριθμό (3) θα υποβληθεί μόνο σε συνδυασμό με τις κατηγορίες ενέργειας (1) ή/και (2):

Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)

Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράση αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία θα υποβληθεί μόνο σε συνδυασμό με τις ανωτέρω κατηγορίες (1) ή/και (2)

Κατηγορία Ενέργειας 4: Ενέργειες για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου Πρότασης Χρηματοδότησης

Κατηγορία Ενέργειας 5: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης

Κατηγορία Ενέργειας 6: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες μέχρι του ποσού των 200.000 €

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. τα οποία έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 400 κλινών στην Περιφέρεια Αττικής και τουλάχιστον 200 κλινών στις υπόλοιπες Περιφέρειες
 • Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  62.933.924,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 09/07/2018 έως 31/10/2019

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κος Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 213-2142237, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ > κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση
• Δείκτες Προγράμματος

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb