Κριτήρια επιλογής πράξεων

1. Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Τομέα Μεταφορών

 

2. Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Τομέα Περιβάλλοντος

  • Κλιματική αλλαγή – Πλημμύρες
  • Κριτήρια ενεργειακές αναβαθμίσεις και μείωση co2
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας λύματα 29
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας νερά 30
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας νερά 31
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας  στερεά απόβλητα ΑΠ14-ΕΠ6i-ΕΣ26-28
  • Κριτήρια φύση βιοποικιλότητα
  • Μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων έργων Τομέα Περιβάλλοντος