Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας στον Δημοτικό Αερολιμένα Κάσου (ΔΑΚΑ), MIS 5074870

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 564.200 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 564.200 €

| Δικαιούχος: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες Αποφάσεις:

Απόφαση pdf icon