Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας στον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας (ΚΑΠΛ), MIS 5070686, Α/Α ΟΠΣ Πρόσκλησης 1574

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 589.000 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 589.000 €

| Δικαιούχος: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon