Προμήθεια εξοπλισμού αστυνομικών υπηρεσιών για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, MIS 5002771, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1196

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 9.999.092,72 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 9.999.092,72 €

| Δικαιούχος: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η Τροποποίηση  pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon