Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα: Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5) - Φάση Β΄, MIS 5002779, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1159

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 42.880.418,45 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 29.374.624,54 €

| Δικαιούχος: Εγνατία Οδός Α.Ε.

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

4η τροποποίηση pdf icon

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon   

2η τροποποίηση pdf icon   

1η τροποποίηση pdf icon   

Αρχική απόφαση pdf icon