Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας - Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β', MIS 5001297, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1102

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  20.313.326,52 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 20.089.087,80 €

| Δικαιούχος: ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon