Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα, MIS 5124304, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1093

ypodomes

 | Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 81.964.480,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 31.357.894,00 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon