Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Σάμου, MIS 5013944, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2242

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  74.253,22 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 74.253,22 €

| Δικαιούχος: Δήμος Ανατολικής Σάμου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon