Έλεγχοι στις πυρόπληκτες περιοχές, στο Μάτι και την Κινέττα Αττικής, MIS 5131295, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4785

tech help

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  2.500.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.500.000,00 €

| Δικαιούχος:  Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: