Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη, ΟΠΣ 5136110, MIS Πρόσκλησης 4319

perivallon

 | Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.255.700,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.255.700,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Λαυρεωτικής

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποπίηση pdf icon

| Παλαιότερες Αποφάσεις :

  Απόφαση pdf icon