Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος της πτέρυγας Μπόμπολα του πρώην Γ. Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ» του Δήμου Πεντέλης, MIS 5130688, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4319

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  4.292.026,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.292.026,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Πεντέλης

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon