Εξειδίκευση

Έγκριση Εξειδίκευσης Δράσης 14.6i.28.13.1 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της εξειδικευμένης Δράσης 14.6i.28.13.1: «Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων» του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ «ΥποδομέςΜεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 16ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 16ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 15ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 15ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 14ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 14ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 13ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 13ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 12ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 12ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 11ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 11ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 10ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 10ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 9ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 9ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 8ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 8ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση, το Έγγραφο ΕΕΕΠ καθώς και τα κριτήρια μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 7ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 7ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση, το Έγγραφο ΕΕΕΠ καθώς και τα κριτήρια μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 6ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 6ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση καθώς και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 5ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 5ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση καθώς και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 4ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 4ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση καθώς και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 3ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 3ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής και Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση, το Έγγραφο ΕΕΕΠ καθώς και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Έγκριση 2ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 2ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής και Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Το Έγγραφο ΕΕΕΠ καθώς και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Έγκριση 1η Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης του 1ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής και Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Την απόφαση, το Έγγραφο ΕΕΕΠ καθώς και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.