Έκδοση της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο "Κατασκευή Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης"

diagonismos

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο "Κατασκευή Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης" και κωδικό 4.2.1. 

Η εν λόγω τροποποίηση της Πρόσκλησης είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα εδώ