Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην πιλοτική δράση της Ε. Επιτροπής για την Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών

 

diagonismos

Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην πιλοτική δράση της Ε. Επιτροπής για την Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών, δημοσιέυτηκε σχετική συνέντευξη του Προϊσταμένου της Μονάδας ΒΥΜ1 της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Επικεφαλής της πιλοτικής αυτής δράσης, κου Κώστα Ραφτόπουλου, στο 72ο τέυχος του περιοδικού της Ε. Επιτροπής "Panorama".   

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην πιλοτική δράση της Ε. Επιτροπής για την Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών μπορείτε να δείτε εδώ