Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΠΟΥ: Εκθεσιακοί χώροι της ΔΕΘ, Θεσσαλονική

ΠΟΤΕ: 7 - 15 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στα πλαίσια της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση απαντήθηκαν 350 ερωτηματολόγια με ερωτήσεις για την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθώς και για τη γνώση του κοινού περί συγχρηματοδότησης από την ΕΕ. Επίσης μοιράστηκαν φυλλάδια και διαφημιστικές τσάντες με το λογότυπο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.