f button  t button  in button

Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας, 10.4g.17.4.1, ΟΠΣ 1944

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην δράση 10.4g.17.4.1: «Ολοκλήρωση / Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής- Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» του ειδικού στόχου 17: «Διεύρυνση της χρήσης τηλεθέρμανσης» του Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην ισχύουσα 5η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, προβλέπεται μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση πράξεων / έργων «που στόχο έχουν την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε υποδομές και εγκαταστάσεις, με γνώμονα τον συνδυασμό του επιδεικτικού / εμβληματικού χαρακτήρα των εγκαταστάσεων, ώστε να συμβάλλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο μεγάλο τμηματοποιημένο έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας και στο τμηματοποιημένο έργο της τηλεθέρμανσης Κοζάνης, έργα που είχαν ενεργοποιηθεί από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, σε μια περιοχή στην οποία υπάρχουν μεγάλες θερμοηλεκτρικές μονάδες με υψηλές εκπομπές αερίων οι οποίες προκαλούν επιβάρυνση του παρακείμενου αστικού πληθυσμού. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στην εμπροσθοβαρή υλοποίηση του ΕΠ και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΔΕΥΑ Φλώρινας
  • ΔΕΥΑ Κοζάνης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 24.750.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 13/12/2016 έως 20/12/2016

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Σωτήρης Μαραβελής, τηλ. 213-2142231, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκλησηpdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής – Πράσινη Γειτονιά, 10.16.3.2, ΟΠΣ 1522

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορά σε τμηματοποιημένο έργο και εμπίπτει στην ακόλουθη δράση του ειδικού στόχου 16 «Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» του Άξονα Προτεραιότητας 10 του Ε.Π. Δράση 10.4e.16.3.2: Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής – Πράσινη Γειτονιά.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπλασης περιοχών στο επίπεδο γειτονιάς όπως για παράδειγμα ένα οικοδομικό τετράγωνο, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωσης του τοπικού μικροκλίματος και τη βελτιστοποίηση υποβαθμισμένων υπαρχόντων αστικών κύτταρων. Στόχος είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα, να αποφευχθεί η κλιματική επιβάρυνση των κτηρίων, να αναβαθμιστεί η θερμική και οπτική άνεση των πολιτών και να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αστική περιβαλλοντική ποιότητα. Οι επεμβάσεις αυτές θα στηρίζονται στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας υλικών, αύξηση του πρασίνου, διευκόλυνση της κίνησης του αέρα, μείωση της ανθρωπογενούς θερμότητας, κ.λπ. Στόχος είναι η βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 28/05/2016 έως 30/08/2016

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213-2142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κος. Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 213-2142237, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb